Aira Tammemäe • 18 november 2013

Andkem püramiidskeemidele tõene hinnang

Lyonessi nagu kõikide püramiidsüsteemide puhul on äri üles ehitatud masside emotsioonide mõjutamisele. Sealjuures ei küta emotsioone mitte kaup (Lyonessi puhul cashback-kaart) vaid võimalus teenida uute liikmete värbamisega.

Mingit lisaväärtust ei looda. Väljaarvatud esimene n-ö löögirühm, satuvad selliste süsteemide võrku kümned tuhanded ullikesed sageli oma viimaseid sääste või ka laenatud raha mängu pannes.

Mis puutub Lyonessi väidetesse ülemaailmse edu kohta, siis seda on ennegi räägitud ning samuti on ka Eestis varem kategooriliselt eitatud seotust püramiidskeemiga. Tegelikkus on osutunud teistsuguseks.

Eestis tuntud võrkturundusskeemid

Eelmise aasta oktoobris ja novembris uurisin imemahla MonaVie võrkturundust Eestis. Samal perioodil avaldas Pealtnägija loo MonaVie ärist. Minu novembri alguses ilmunud artiklis eitab MonaVie liider Arumäe kategooriliselt MonaVie ärimudeli sarnanemist püramiidskeemiga. “Valdkond, mida Wall Street Journal nimetab parimaks sotsiaalse äri mudeliks maailmas, nimetab ETV “Pealtnägija” püramiidiskeemiks. See on ühtpidi irooniline, teistpidi kurb, kui väike on meie inimeste maailmapilt,” on Arumäe pettunud.  Tema sõnul jõudis MonaVie ajakirjas Inc500, mis järjestab igal aastal kõige kiiremini kasvavad USA ettevõtted, 1. kohale toitude ja jookide valdkonnas.

Samal ajal, 5. novembril tegi tarbijakaitseamet kontrollkäigu NC Eurotax Anstalt OÜ esindusse, kellel lasus kahtlus MonaVie LLC püramiidskeemi arendamises Eestis. Ettevõte kontor oli avatud ning kontoris viibis seitse isikut, kellest üks oli ka mulle MonaVie äriedu kohta intervjuu andnud Elen Elbra. Tarbijakaitseamet jõudis uuringu tulemusena seisukohale, et NC Eurotax Anstalt OÜ loob võimalused arendamiseks ja arendab MonaVie LLC püramiidskeemi laiendamist Eestis, ning tegi mitmele paragrahvile tuginedes ettekirjutuse, ka püramiidskeemi sarnaneva äri osas. Ettevõte loobus ettekirjutust kohtu kaudu vaidlustamast ning kinnitas seega süüdistuste paikapidavust. Ka selgus, et nimetatud mahl on tegelikult suhteliselt lahja mahlajook ning pealegi puudus ettevõttel selle mahla müügiõigus Eestis.

Selle aasta jaanuaris vastas teise võrkturundusfirma Kyäni Euroopa juht Janne Heimonen Äripäeva ja Best Salesi lugejate küsimustele. Muuhulgas kinnitas Heimonen, et kohtus isiklikult Veterinaar- ja Toiduameti juhiga, kes kinnitas, et Kyäni on esitanud kõikide toodete kohta Eesti toiduseadusega nõutavad andmed ja et neid tooteid tohib Eestis müüa. Siiski teavitas Veterinaar- ja Toiduamet avalikkust, et Kyäni Europe AB müüdavat toidulisandit Kyäni Sunset ei ole lubatud Eestis turustada.

Lyonessist

Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski ei ole oktoobri lõpus veel kuulnud Eestis juhtumitest Lyonessi 2000 eurose tellimuste osamakse kaardiga. Ometi toimusid Lyoness Eesti värbamiskoosolekud juba aasta algusest ning olid suveks levinud üle Eesti. Kohtumistel pakutakse teenimisvõimalust neile, kes on valmis tegema Lyonessi 2000 eurose tellimuste osamakse. Sotsiaalmeedias on avaldatud kümneid kirjeldusi Lyonessi värbamisprotsessist, samuti on Lyonessi enda lehel juhised, kuidas ostukommuuni kaudu raha teenida. Tarbijakaitseseaduse § 123 lg 8 p 14 alusel peetakse alati eksitavaks kauplemisvõtteks ja on keelatud niisuguse müügiskeemi loomine, kasutamine ja arendamine, milles osalemisel tarbija tasub võimaluse eest saada hüvitist tulenevalt peamiselt teiste tarbijate süsteemi kaasamisest, mitte kaupade või teenuste müügist või tarbimisest (püramiidmüügiskeem). Siinkohal on Lyonessi skeem kaval ja cashback-kaardi varjus on äri tegelik sisu raskemini hoomatav. Piisab siiski ühel värbamiskoosolekul osalemisest, et saada aru, mida Lyoness tegelikult pakub. Nii sotsiaalmeedias avaldatu kui ka isiklikult tehtud intervjuud viitavad üheselt mõistetavalt, et nendel värbamiskoosolekutel on peamine fookus hüvitise saamisel uute inimeste poolt partnerettevõtete juures tehtud ostude maht.

Ajakirjanduse asi on tuua avalikkuse ette faktid, millest muidu ei räägitaks. Hinnangu andmine Lyonessi äri seaduslikkusele on tarbijakaitseameti ülesanne. Seetõttu on oluline, et iga inimene, kes on osalenud Lyonessi värbamiskoosolekutel või kellel on mingit infot Lyonessi äritegevuse sarnasuse kohta püramiidskeemiga, sellest tarbijakatseametit teavitaks. Netikommentaarid tõe otsingul alati ei aita, sest anonüümsust kasutades on seal Lyonessi võrgutajaid samavõrd kui kaine mõistusega inimesi.

Lyonessi kaardi omamine ei tee tõesti kellelegi kahju, v.a ehk väikesed jaekaupmehed, kes loobuvad mingist osast müügimarginaalist. Kaardi omamise seisukohalt ei ole tõesti mingit ohtu eeldusel, et kaart on kättesaadav tasuta ilma mingite lisakohustusteta. Tegelikult nõutakse äri alustamise argumenti kasutades ettemaksuks 2000 eurot ning reaalsuses ei ole ka selle kaardi omamisest erilist kasu.

Esimene küsimus, mille võiks endale enne Lyonessiga liitumist esitada: kui palju ma reaalselt olen Lyoness Eesti kodulehel välja toodud partnerettevõtetes viimaste kuude jooksul raha kulutanud. Mina vaatasin läbi kõik kaupmehed ning avastasin fakti: ma ei ole viimase kolme kuu jooksul kulutanud mitte ühtegi senti Lyonessi partnerettevõtetes. Seega ei tasu näiteks minu puhul rääkida mingist võidust. Selleks, et ostuboonusest osa saada peaksin ma hakkama tegema mittevajalike oste või vähemalt muutma oma ostukohta. Kas ma tahan ennast sellise kohustusega siduda? Ei!

Teine küsimus: kui palju ma kuus reaalselt ostude peale kulutan? Jättes elektri, kütte, side, panga ja veel mitmed kulud kõrvale (liisingu või kodulaenu tasumisel see kaart ei aita) jääb see minu puhul suurusjärku 700 eurot kuus. Rääkides ärist on veelgi olulisem kui palju saavad ostlemisele kulutada need inimesed, kelle võiks Lyonessi ostlemiskogukonnaga liituma kutsuda. Eeldusel, et ma leian need viis inimest, kes kulutavad ühes kuus 700 eurot Lyonessi partnerite juures, ja eeldusel, et need viis inimest leiavad omakorda igaüks viis inimest, kes samuti kulutavad ühes kuus igaüks 700 eurot Lyonessi partnerite juures oste sooritades, teenin ma Lyonessi kodelehel oleva valemi järgi 105 eurot kuus. Kui tõenäoline on, et ma need 5+25 reaalselt 700 euro eest kuus oste tegevat inimest leian ja kui palju ma selleks pean ise tööd tegema, selles seisnebki küsimus. Ja siit tekib vastuolu: kui inimesel on piisavalt vahendeid, et 700 eurot kuus ostlemisele kulutada, siis on tema teenistus täna juba tõenäoliselt suurusjärgus 2000 eurot ning 105 euro lisaraha teenimiseks küllap paremaid ideid kui Lyonessi võrku astumine.

Kaks asja, mis mind tõsiselt häirivad: selliste skeemidega ühinevad inimesed, kes ei saa aru, mida nad teevad ning ei suuda panustatud aega ning n-ö ettemakstud (sageli laenatud) 2000 eurot teenima panna. Lyonessi kaitseks tuleb öelda, et tõesti saab selle raha eest ju tulevikus ise oste sooritada, aga ainult Lyonessi süsteemiga liitunud parterite juures, mis omakorda piirab valikuid nii kauba kui hinna osas. Vaadates täna Lyonessi partnerkaupmehi, siis on minu jaoks valik küll piiratud, et mitte öelda kasutu. Kui valik on ka Eestis juba kõikehõlmav, siis on Lyoness jõudnud kriitilise turu täitumise piirini ning uutel liitujatel puudub praktiliselt võimalus sellel turul ärilises mõttes raha teenida.

Lyonessi ostukogukonna loomise on äri põhineb ainult raha ümberjagamisel ilma, et loodaks mingit reaalset lisaväärtust. Tegemist ei ole „oma äri loomisega“, vaid palgatööga, et teenida tulu sind värvanud inimestele ja globaalse haardega ettevõttele Lyoness. Kas ma tahan 105 euro eest seda teha? Ei taha.

Lyonessi cashback-kaardi vastu ei ole mul põhimõtteliselt midagi. Mul on taolisi kaarte rahakoti vahel kümneid, Lyonessi kaart oleks sealjuures täiesti kasutu. Aga rääkida Lyonessi puhul oma äri alustamise võimalusest on ebaeetiline.

Kuidas toimub uue Lyonessi puhul turu hõivamine? Luuakse värbajate kommuun – nemad tõesti võivad reaalselt raha teenida nagu iga võimekas inimene ükskõik millist tööd tehes. Seda tehti eelmise aasta lõpus.

Luuakse kujutelm ostuvõimalustest kohalikul turul liites kinkekaartide kokkuostmisega mõned suured jaevõrgud. Eestis siis ETK ja Maxima. Arvan, et ilma nendeta oleks Lyonessi ostukogukond tõesti jamas. Lyoness kasutab suurte jaekettide puhul kinkekaarte ainult ühel põhjusel: kui ei ole piisavalt võimalusi ostude sooritamiseks, siis ostukogukond ka ei suurene. Sellisel moel hõivatakse turu kriitiline mass, et seejärel mõjutada ka suuremaid turu osalisi cashback-kaarti aktsepteerima.

Sellele järgneb turu hõivamine aktiivse värbamise (nii ostukogukond kui väikekaupmehed) periood. Raha teenivad reaalselt kõige aktiivsemad Premium liikmed, aga seda siiski tulevikus. Kui aktiivsemad liikmed on tööle hakanud (minu näite puhul teenivad nad siis ostuboonustelt 105 eurot kuus) ja liitunuid on kokku 25 000, siis väheneb uute sisenejate jaoks teenimisvõimalus. Seda muidugi ei räägita, vaid jätkatakse suurte kasuminumbrite lehvitamist värbamisel. Eesti turu täielikuks hõivamiseks on siis jäänud veel kolm astet.

Järeldus I: kui sa ei ole nende esimese aktiivse hulgas, kes alustasid Lyonessi äriga, siis ei ole sul ärilises mõttes enam erilist lootust. Eesti turgu silmas pidades on minu arvates viimane reaalne võimalus 5000 hulka pääseda.

Järeldus II: kui sa oled võimeline turul kauplejatelt osa kasumit endale võtma, siis kaalu, kas selleks ei ole ehk kasulikumat võimalust kui Lyonessi äri ja kas sa ikka tahad oma võimekust nii odavalt Lyonessi tegelikele omanikele „müüa“. See on pigem palgatöö, kus palka makstakse 100% tulemuspalgana. See ei ole „oma äri“.

Järeldus III: jättes kõrvale isiklikud soodustused reaalsetelt ostudelt (mida ei saa käsitleda mingil moel äritegevusena) taandub Lyonessi ärimudel värbamisele. Kas sa suudad ja tahad seda teha?

Järeldus IV: Lyonessi ärisse panustatud aeg ja raha lendavad tuulde juhul, kui lähiajal ei saavutata liitunud kaupmeeste kriitilist massi. Hetkel seda Eestis saavutatud ei ole.

 

Jaga lugu:
Seotud lood
BESTSALES UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad bestsales uudised igal nädalal enda postkasti.

Bestsales.ee toetajad:

Maarit Eerme
Maarit EermeBestsales.ee juhtTel: +372 51 44 884
Aira Tammemäe
Aira TammemäeBestsales.ee üritusedTel: +372 502 5548
Äripäeva reklaamiosakond
Äripäeva reklaamiosakondTel: 6670 0111