CM: Toots aitab ettevõttel müüki kasvatada

Väike- ja keskmised ettevõtted moodustavad 99% kogu Eesti firmade arvust, olles nagu maa sool, majanduse potentsiaal, riigi lootus ja masside tööhõive. Just nende jaoks on tehtud uus turundusplaneerimistarkvara Toots.

Väikeettevõtlus on populaarne, kuid sisaldab tegevusriske: sõltuvust konkurentsist, finantseerimisallikatest ja turutrendidest. Kuidas tõhustada oma arengu planeerimist, võtta enesekindel vaade tulevikule ning kasvada kontrollitult?

BS Software Publishing  juhatuse liige Terje Behrs soovitab väike- ja keskmistele ettevõtetele (VKE-le) mõeldud eestikeelset veebipõhist arenguplaneerijat Toots.

Kuidas uus arenguplaneerija strateegiat ja plaanimist teha aitab?

Toots  on juhile, müügijuhile ja  turundusjuhile mõeldud süsteem arengueesmärkide ja tegevuste valikuks ning tabelites läbiplaanimiseks.  Programmi abil võivad  tellijaile plaane koostada näiteks turundusagentuurid, turunduskonsultandid, õpet jagada  koolitusfirmad ja haridusasutused.

Tootsi moodulis on on sadakond minimaalselt arenduseks vajalikku eesmärki, suunda ja tegevust ning vajadusel saab neid alati juurde lisada.  Kogenud juht teab kõiki Tootsi valikuid ka peast, kuid inimvõimeid arvestades pole võimalik ainult peas olevaga objektiivselt töötada, sest arendusplaan peab ka päädima sümpaatsete kasuminumbritega.  Toots mõõdab kulu ja müügitulu kõrvuti, aitab näha mõju ja osundab, kuhu investeerida.  Toots on abiks, et meil ei läheks meelest kõigele mõelda.

Müügiinimestele on Toots mõistlik vahend, sest selles on koht ka müügiplaanidele. Müügidokumendid on pigem hästi traditsioonilised sisestamise poolelt, uudsed aruandluse poolelt. Tähtis on, et Tootsis saab kokku müügi ja turundusplaan, faktiline müük ja faktiline turunduskulu.  Eesmärkide seadmiseks pakub Toots kopsakat valikut müügikampaaniaid, müügitoetust, müügimeeskonna motiveerimist, hinnastust, distributsiooni ja müügikohtade tegevusi. Müük on Tootsi esimene ja väga kaalukas osa, müügitegevused on erilises fookuses. Mis on müük ja mis on turundus, on üldse väga suhteline. Müügieesmärgid on väga tihedalt integreeritud turunduskuludesse. Tootsis joonistub see hästi välja.

Miks on vaja arenguplaneerimissüsteeme, miks ei või ettevõtted lihtsalt suuri sihte seadmata kasvada?

Kasvada on kergem, kui plaanid on heas süsteemis. Suurte  ettevõtete stabiilsus ja efektiivsus toetubki väärt plaanimisharjumustele. Tootsi arendades pidasime silmas, et plaanides säiliks kontroll ja süsteem ning kasutada oleks globaalselt 24/7 online-keskkond, mis pakub piisavat arengueesmärkide valikut. Mõistes, et kõik uus vajab õppimist,  seadsime sihiks, et programm ise toetaks plaanijat igal sammul nõu ja jõuga.  Toots on küll mõeldud tõesti lihtsaks traditsiooniliseks vahendiks, kuid selle visuaalne kuju ilmselt erineb Exceli tabelist. Et iga uus asi tundub suure tööna, pakume meeskonna poolt konsultatsioone ja tuge. Plaanis on laiendada nõuandjate võrgustikku, ühendada erineva profiiliga sõltumatuid juhtimis- ja turunduskonsultante. Iga huviline on teretulnud, sest nii palju kui on erinevaid küsimusi, nii palju peab olema ka vastuseid.

Miks arvate, et just Toots on ettevõtjale kasulik?Maailmas on palju firmadele suunatud planeerimismeetodeid ja –vahendeid ning uusim neist on Toots, mille tähtsaim  roll on hoida fookuses kasvueesmärke, sest sageli kaob kasvutahe ja  kiirus just eesmärgi hajumise tõttu. Edule orienteeritud  ettevõtte juht peab olema võimeline tegema kompetentseid otsuseid sihtide ja vahendite määramiseks ning Toots aitab realiseerida need ideed enne, kui motivatsioon hajub. Ja kiire otsustaja saab turundusplaani valmis mõne minutiga!

Toots on tõhus vahend turule sisenemiseks, konkurentsieeliste tagamiseks ja stabiilseks kasvamiseks. Suurem osa sarnaseid süsteeme on arendatud suurettevõtetele või globaaläriks, need eeldavad 10-100 korda enam sisendinfot  ja väga head turunduskompetentsi ainuüksi kasutamise alustamiseks. Toots areneb sünkroonis koduturuga, lähtub reaalse Eesti  ettevõtte vajadusest – on meie oma Cube turundusorbiidil.

 

 

Kas keegi peab ettevõttes spetsiaalselt turundusega tegelema?On juhuseid, kus ettevõtte juht toonitab, kuidas nende ettevõttes „turundust ei tehta“. Samas ju tegeletakse ju igas firmas hinnakirjade ja sortimendi, garantiitingimuste, toodete, meeskonna ja pakkumistega. Kui müügimees teeb isiklikku müüki ja viib näiteks jõulude eel klientidele firmakinke, arvatakse, et ta müüb, aga ei turunda. Tegelikult teeb ta ju mõlemat! Seega ei ole tähtis sõna „turundus“,  vaid arengu terviklik plaanimine. Plaanita saab kulgeda niikaua, kuni konkurent võtab teilt turuosa, kriis kliendid ning pank tagatise. Reeglina teeb spontaanselt tegutsemine rohkem kahju kui kasu. Turundustöö peab olema jätkusuutlik, sujuv ja pika vaatega.  Nagu Toots ütles:  „See on praktika, kallis koolivend!“ Teooria võib all olla, aga praktika on igal firmal oma. Nii oleme ka Tootsi teinud: teooriale tuginev raam, natuke praktilist nõu ja hea süsteem.  Hakkama saab tegelikult igaüks, omal tasemel. Kasutajate tasemeid saab Tootsis varieerida – tarkvaraga võib töötada juhtkonnas, kuid võib töid ka edukalt delegeerida.

Seega peaks igal ettevõttel olema strateegia – see jube sõna...?Strateegiline plaanimine on veidi keerulisem kui lihtsalt lähiaja tegevuste kirjapanek. Aga ka mitte midagi ulmevaldkonnast! Strateegia arvestab süsteemselt arenduseesmärke, vaatab lihtsalt  360 kraadi, kasutab fookuse seadmist, prioriteete ning vajalike tegevuste kombineerimist kindlas ajas ja kindla eesmärgi saavutamiseks. On väidetud, strateegia  on kunst öelda „ei“!  Strateegia aitab enda otsustes kindel olla.

Kuidas tekkis idee Tootsi-laadne planeerimissüsteem luua?Tegema ajendas kogemus ja teadmine, et turundusjuhtide liikuvus tingib ettevõtetele sageli tagasilööke pikaajalises planeerimises. Paljud turundusjuhid on istunud uuele töökohale minnes niiöelda tühja laua taha, alustanud firma turundusajaloota ja imestanud, kas tõesti ei saa ettevõte infot lahkuvatelt inimestelt kätte. Turundus on mõttekas tänu firma enda kogemusele – mis siin töötab, ei tööta päris samamoodi mujal. Eesti on nii väike, et meil pole olemas turundusjuhti, kes liigub sama tüüpkogemusega firmast firmasse, laseb nö sama plaadi peale ja tulemus tuleb. Turundus on vähemalt 30% osas eksperiment, isegi parimate teadmiste puhul!

Seega firma turundusajalugu on kuldaväärt?Jah, firma turundusajalugu, teadmine, mis meie müüki mõjutas ja miks, on puhas kapital. Mida vähem seda infot firmas kogutakse, seda halvem, sest seda madalama ROIga peab turundama ning seda suuremat osa turunduskuludest on risk raisata. Toots aitab luua firma kogemuspagasit, hoiab järjepidevust, seob müüki, turundust, üldjuhtimist,  meeskonda ja soosib tööde delegeerimist. On oluline mõista, et kõike ise teha ei ole efektiivne ning juhile käsitöö eest maksmine on raiskamine.

Mida siis juhid tegema peaks?Tegevjuht peab panema strateegiale ja rahale suurtes raamides piirid ning kogu detailne läbiplaanimine ja teostus peaks olema jagatud meeskondade vahel. Olen ikka öelnud, et inimene, kes suudab juhtida autot ja võtta liisingut, suudab ka teostada turundustegevuse või kaks või kaksteist. Igatahes ei peaks juhid võtma pakkumisi ja sisestama müügitulemusi, vaid õppima delegeerima. Juhid peaksid õppima puhkama, sest tark juht mõtleb puhates ja puhkab mõeldes.

Kuidas ettevõte veel oma efektiivsust tõsta saab?60-90% turundusele ja arendusele kuluvast ressursist on tööaeg, mitte raha. Keskmiste ja väikeettevõtete puhul on sageli raske öelda, miks ühel ettevõttel läheb hästi, teisel sarnasel mitte. Erinevus tuleb ajakasutusest – millesse me oma aja investeerime?  Toots on piisavalt arukas, et võrrelda kulu liike. Pakume tööaja lisamist turunduskuludele, võimalust diferentseerida kuludes oma teenust või kaupa, ostuteenust ja materjale. Tänased nn „kirsi“-kampaaniad näitavad, et Eestit on tabanud omateenuse ja -kauba tasuta jagamise buum: kaupa antakse korraks ja odavalt ning siis jäädakse ootama, et ehk klient tuleb uuesti. Aga ei tule ju. Kui tasuta jagatud omateenus on turundusressurss, tekib uus suhtumine. Kliendi võitmisel on reaalselt palju suurem hind, kui üldkulude-reklaami rea rahaline kulu näitab. Kallist klienti hoitakse enam.

Kas Toots on ühildatav töökoha raamatupidamise ja teiste programmidega?Toots ei ole CRM ning siia ei saa sisestada klientide nimesid ega kontaktandmeid. Tootsi saab ühildada küll raamatupidamisega, kus turunduskulud on kirjeldatud kui üld-, muu- ja reklaamkulud. Aga me ei arenda seda võimekust esimeses järgus, sest raamatupidajad on tunnustanud Tootsi kulukirjelduse  sisukust. Kulusid on hea võrrelda eri arvestustes ning turundusplaan on ettevõttes alati eraldi dokument, Tootsis on turundusplaan dokumentide süsteem.

Kuivõrd saab usaldada tarkvara turvalisust ja privaatsust?Tootsi andmeprivaatsus on üles ehitatud nii, et parem silm ei teaks, mida vasak näeb. Täiesti eraldi tarkvarasüsteemides asuvad kliendi registreerimisandmed, eraldi  on kliendi sisestatud plaanid ning süsteemi teenindajad  ei saa ligi kellegi kontole.  Võimatu on kokku viia firma registreerimisandmeid ja majandusnäitajaid. 

Ühesõnaga peab klient leppima mõttega, et mitte keegi peale tema ja tema enda määratud otsustajate ei tea, mida ta programmis teeb.  Tootsi kliendikonto on ehitatud nagu Tõnisson – võõraste jaoks on kõik lukus, kedagi ei ole kodus. 

Miks just selline nimi – Toots?Esiteks arvan, et Toots on suurepärane lahendus julgele ja krapsakale tegijale – kes ei ole tingimata turundusjuht – võtta ohjad ning hakata lihtsalt tegema. Mina usun, et inimestele meeldib areneda ning uusi rolle täita!

Raamatukangelane Toots on „Suve“ tsentraalne juht, kes läbivalt tegeleb arendustöö ja plaanimisega ning mõtleb ja juhib protsesse. Toots ütles, et kus ühtki plaani ei tehta, seal ei saa ka midagi tehtud!  Seega on Toots iseseisev, uuendusmeelne, suure vaatega, samas toetub meeskonnatööle ja suhetele. Väga tänapäevane tegelane, kes mõistab suurepäraselt rolle ja vastutust, leiab partnereid ja finantseerijaid igalt poolt, suudab kohaneda ning talub stressi. Ja seejuures julgeb tõusta endast kõrgemale, samas mitte pea ees tormates! Toots on aus nimi Eesti tootele.

Vaata lisainfot ja lae alla demo:

http://bit.ly/17tuqjH

Eelnev on avaldatud Content Marketingi loona

 

BESTSALES UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad bestsales uudised igal nädalal enda postkasti.

Bestsales.ee toetajad:

Maarit Eerme
Maarit EermeBestsales.ee juhtTel: +372 51 44 884
Aira Tammemäe
Aira TammemäeBestsales.ee üritusedTel: +372 502 5548
Elerin-Mairit Murulaid
Elerin-Mairit MurulaidReklaamimüügi projektijuhtTel: +372 55 547 471