Maria Kütt • 6 märts 2012

Kuidas tasustada tippjuhte?

Esmaspäeval, 12. märtsil kell 11-12 vastas lugejate küsimustele Elion Ettevõtted ASi personalidirektor ja Tallinna Tehnikaülikooli töö tasustamise lektor Maria Kütt.

Vaadake vastuseid!

Vastatud küsimusedNaine1. Milline tasusüsteem motiveerib tippjuhti kõige rohkem?2. Mis te arvate sellest, et hea tipp- või tegevjuht peaks saama ka osaluse firmas?Mõte on üldiselt hea. Tegevjuhile (aga ka teistele töötajatele) osaluse andmine on seotud sooviga suunata teda mõtlema omanikuga sarnasest vaatenurgast, kasvatama omaniku (sh iseenda) kapitali, majandama säästvalt, otsima arendusvõimalusi. Taoline süsteem on tippjuhile reeglina ka kõige motiveerivam, sest võimaldab kasvatada lisaks omaniku kapitalile ka iseenda oma.TriinuKust palun Eestis leida infot tippjuhtide palgatasemete kohta (n. riiklik statistika)?Riiklik statistika puudub. Tuleb pöörduda palgauuringuid teostavate ettevõtete poole.MeesKuidas on defineeritud tippjuht antud kontekstis? Ettevõtte isikkoosseisu suuruse, käibe vms järgi?Tippjuht on isik, kes mõjutab oluliselt organisatsiooni majandustulemust olles seejuures ettevõtte juhtkonna liige.MeesMilline tasustamisviis välistab selle, et juht oma kohast ainult palga pärast küünte ja hammastega kinni hoiab ning midagi otsustada ei julge?Minu arvates aitab tulemuspõhine tasustamine välistada olukorda, kus on võimalik ettevõtet pikaajaliselt ilma ühtegi otsust tegemata juhtida.Annika MatsonMillised on teie kogemuse põhjal 3 enim levinud viga müügijuhtidele / müügidirektoritele tasusüsteemi koostamisel?Minu kogemuse põhjal on kolm viga: mittearvestamine ettevõtte visiooni ja strateegiaga - müügijuhile seatud mõõdikud ei toeta nende elluviimist; tulemustasu mõju ülehindamine - arvatakse, et suur tulemustasu osakaal motiveerib rohkem müüma; võimalus seatud mõõdikuid ja nende täitmist mitmeti tõlgendada.John1. Mida teeb tippjuht kordades rohkem, kui, ütleme näiteks hea spetsialist, kes teenib tippjuhist kordi vähem? 2. Teadupoolest pole palk ja muud tasud alates mingist tasemest enam motiveerivad. Väike palk aga kipub demotiveerima. Sel juhul, millega on põhjendatud väga suured palgaerinevused? Et USA-s on ja teeme ka, või on veel midagi?Tippjuhte tasustatakse kõrgelt reeglina põhjusel, et antud tööga kaasneb suur vastutus. Vastutus mitte ainult iseenda töö, vaid ka paljude teiste töötajate tulemuste ja tegude eest.toivoKas te oskate öelda, kui mitmel firmal Eestis on nii, et spetsialist võib teenida rohkem kui CEO? Mitu % töötajaskonnast see tavaliselt \ keskmiselt moodustab?Numbrit on vastuseks keeruline öelda, kuid need ettevõtted on ka minu isiklikus töökogemuses olemas. Tavaliselt on tegemist tippspetsialistidega, kelle tasu on seotud ettevõtte majandustulemustega. Hinnanguliselt võiks taolisi töötajaid olla sõltuvalt tegevusvaldkonnast 0,5-2% töötajatest.AleksandraKuidas tippjuhi palgatase on seotud alluvate palgatasemega? On ju teada, et tippjuhi edu (s.h. palk) oleneb ka sellest, kui head spetsialistid on tema alluvad.On arusaadav, et juht valib oma meeskonda spetsialiste, kes aitavad paremini üksuse eesmärke saavutada. See omakorda võimaldab kõigile (sh juhile) paremat tulemustasu teenida või kõrgemat palka küsida.Küsija1. Kuidas Teile tundub, kuidas noored õppurid ennast hindavad palgaturul? Hiljutised andmed (CV keskuse küsitlus) ütlevad, et minnes ettevõttesse ei tohiks töötasu saada palju alla 1000 euro. 2. Kui suur Teie arvates peaks olema juhi ja tema alluva palgaerinevus, kuidas need on omavahelises seoses? 3. Mida arvate nn.võrdse palga problemaatika kohta, teatavasti on naiste ja meeste palgavahe Eestis üks Euroopa suuremaid ?1. Tänapäeva noored on väga enesekindlad ja julgevad küsida suhteliselt kõrgemat palka kui võibolla paarkümmend aastat tagasi. Samas kui vaadata palgauuringute tulemusi, siis räägib tegelikkus sõltuvalt ametikohast kuni kolmandiku võrra väiksematest arvudest. 2. Juhi ja alluva palgaerinevuse määravad paljuski organisatsioonikultuur ja ettevõtte tegevusvaldkond. Ühtset numbrit siinkohal välja tuua on raske. Nt IT sektoris ei ole erinevused väga suured, jäädes paarikümne protsendipunkti juurde. 3. Minu arvates on meeste ja naiste palgaerinevuste probleemi juured koduses kasvatuses ja soorollides. Kui me tahame siin tulevikus muudatust näha, siis peaksime mõtlema pigem sellele, kas naine on eeskätt ema, kodu perenaine, alluv või juht. Probleem on selles, et naiste palgasoovid on madalamad kui meeste omad ja tegeleda tuleks sellega, miks see nii on.MallKui palju teenivad naised tippjuhtidena vähem võrreldes meestega?Sellist stastikat minu teada Eesti kohta ei ole. Minu hinnangul ei peaks naised tippjuhtidena meestest vähem teenima, vaid enesekindlalt eneseväärilist tasu küsima. Ja edukad ettevõtted lähtuvad tippjuhi tasustamisel eeskätt kehtivast palgasüsteemist ja konkreetse inimese võimekusest, mitte soost.LiisiKas coachiv juhtimisstiil pole mitte kõige sobilikum tippjuhtidele, aga väga raskesti elluviidav ja keeruliselt teostatav madalama astme juhtidele?Minu arvates aitab coachiv stiil luua töötajaga parema kontakti, väljendada ennast selgelt ja kuulata keskendunult. Seega ma usun, et nende põhimõtete rakendamine on abiks kõigile juhtidele sõltumata tasandist.KODANIKKüsimus: KUI firma kasumid on head, kas pigem töölistel ei peaks heaolu rohkem pakkuma?Ettevõtted lähenevad sellele küsimusele erinevalt, raske öelda, kuidas see peaks olema. Elionis on näiteks ettevõtte tulemuslikkus ja töötajate aastapreemiad omavahel seotud ja see on minu meelest ka loogiline. Aga tahan siia lisada, et töötajate motiveeritus ja pühendumus ei sõltu kindlasti üksi materiaalsest kasust, siin on palju enamat. Minu enda kogemus näitab, et töötaja jaoks on esmatähtis see, et ta mõistab, mida ja miks ta teeb, et tema töö oleks mõtestatud, väga oluline on ka töötaja ja juhi omavahelised suhted. Kui siin pole asjad korras, ei motiveeri ka preemia.AivarMiks selline ülesande püstitus? Kuidas tasustada tippjuhte? Ma püstitaksin küsimuse, et kuidas väärtustada tippjuhte?Mis on põhjuseks, kui firma seest ei kandideeri mitte keegi tippjuhi vakantseks jäänud kohale?Millised on tippjuhtide hulgas läbiviidud küsitluste tulemused? Mis on neile olulised? Mitmendal kohal on tasustamine otseses ja kaudses mõttes?Tippjuhtide tasustamime ei ole praegu otseselt Elionis võtmeteemaks. Küsimuse püstitas Äripäev ja mina olin valmis vastama. Edukates ettevõtetes on üldiselt tavaks tegeleda järelkasvu planeerimisega mitte ainult tippjuhi, vaid ka teistel ärikriitilistel ametikohtadel. Luuakse reserv töötajatest, kelle isiklikule arengule pööratakse enam tähelepanu ja kes on valmis tippjuhi rolli vajadusel astuma. Oma kogemuse põhjal võin öelda, et taoline isikliku arengu toetamine ongi juhtide jaoks rohkem väärt kui mistahes palgasumma.KoolKui te kriitilise pilguga vaatate oma õppeasutust (mitte oma ainet), kas seal on doktoritasemel ka midagi põnevat õppida, millest personalitöös võiks kasu olla? Olen MBA, soovitage paari ainet?Hea MBA, TTÜ majanduse doktorandina soovitan Sul läbi mõelda oma uurimisküsimused, seejärel leida juhendaja, kes on antud teemal artikleid avaldanud ja kui teil Sinu plaanide üle arutades peaks tekkima arvestatav ühisosa, siis pakub TTÜ õppekava Sulle loodetavasti piisavalt tuge oma mõtete vormimisel uuringuteks ja artikliteks.

Jaga lugu:
BESTSALES UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad bestsales uudised igal nädalal enda postkasti.

Bestsales.ee toetajad:

Maarit Eerme
Maarit EermeBestsales.ee juhtTel: +372 51 44 884
Aira Tammemäe
Aira TammemäeBestsales.ee üritusedTel: +372 502 5548
Äripäeva reklaamiosakond
Äripäeva reklaamiosakondTel: 6670 0111