Juhtumid, kus konkurentsiamet on ettevõtteid karistanud

Konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna nõunik Katrin Tasa võttis Äripäeva seminaril “Infovahetus ja hinnakujundus – millised piirid seab konkurentsiõigus?” kokku praktikad. Järgnevalt ettekirjutused hinnakujunduse osas.

Konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 16 p1 järgi on keelatud ühe või mitme ettevõtja turgu valitseva seisundi (turuosa 40% ja enam) otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul, sealhulgas:: liiga madal hind (müük alla omahinna);

otsene või kaudne ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglasteäritingimuste kehtestamine.*Ebaõiglane hind

                                 liiga kõrge hind (seotud kasumi mõõdukusega).

Riigikohtu ostus (asjas 3-3-1-66-02), punkt 26: /…/ Turgu valitseva ettevõtja poolt

kehtestatud hind, mis ei ole mõistlikus vahekorras teenuse majandusliku väärtusega, on ebaõiglane. Teenuse majanduslik väärtus on omakorda seotud teenuse osutamiseks vajalike kuludega.

Samas punkt 18: /…/ Kui ettevõtja müüb kaupa alla omahinna tingimustes, kus

see ei kahjusta konkurente, siis ei ole mingit praktilist põhjust sellist müüki keelata, sest selline müük ei saa kahjustada ka ühegi teise isiku, kõige vähem aga tarbija huve. Müük põhjendatust kõrgema hinnaga seevastu rikub alati vähemalt tarbijate huve, sest nad peavad teenuse eest rohkem maksma. /…/

Konkurentsiameti praktika

• AS Levira• Konkurentsiameti 16.09.11 otsus: AS Levira teenis majandusaastatel 2007/2008

– 2009/2010 ebaõiglaselt suurt kasumit• Tavapärasest kõrgema kasumi põhjustas see, et aastatel 2007 - 2010 osutas ASLevira paralleelselt nii analoog- kui ka digitaalsignaali edastamise teenust.• Menetluse kestel viis ettevõtja oma tegevuse seadusega kooskõlla.

• AS Eesti Raudtee• AS Eesti Raudtee kasutab Eesti poolt Venemaa Raudtee poolt peetavat vagunite

andmebaasi, milles vagunite registreerimine on vältimatult vajalik SRÜ-s kaubavedude teostamiseks.• AS Eesti Raudtee kehtestas konkureerivatele raudteevedajatele, kes vedasidsamuti Venemaalt pärinevaid transiitveoseid, andmebaasiga seonduvalt teatudtasud. Vaatamata Konkurentsiameti korduvatele järelepärimistele ei suutnud ASEesti Raudtee põhjendada, milliste kuludega need tasud seotud olid.• Konkurentsiameti tegi AS-le Eesti Raudtee 15.12.2008 ettekirjutuse vastavatetasude võtmine täies ulatuses lõpetada.

KonkS § 16 p 3 kohaselt on keelatud ühe või mitme ettevõtja poolt turgu. esineb siis, kui erinevatele äripartneritele rakenduv (nt transport, kogus, tellimuse aeg) mitteseotud erinevate hindade

valitseva seisundi otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul, sealhulgas:võrdväärsete kokkulepete korral erinevate tingimuste pakkumine võirakendamine erinevatele äripartneritele, pannes mõne neist sellegaebasoodsasse konkurentsiolukorda

* Hinnadiskrimineerimine

erinev hind ei oma loogilist seost kauba müümisel kaasneva võimaliku kuludeerinevusega.* Kuludega

rakendamine klientidele, kelle hinnad peaksid olema ühesugused, või samadhinnad klientidele, kellele oleks õigustatud erineva hinna rakendamine.

Konkurentsiameti praktika

• AS Eesti Post (Riigikohtu lahend 3-1-1-64-07)

• Kohtles otsepostituse suurkliente neile soodustuste andmisel ebavõrdselt, jaotassuurkliendid reklaamiklientideks ja postimüügiklientideks ning rakendas nendesuhtes sama teenuse puhul võrdse kandemahu korral erinevas suuruses soodushindasid, kuigi lepingutingimused olid samad, sest kasutati tüüplepingut.• Samuti diskrimineeriti kliente grupisiseselt - reklaamiklientide gruppikuuluvale ettevõtjale AS Express Post kohaldati samade kandemahtude juuresväiksemat allahindlust, kui mõnele teisele reklaamikliendile.

Turgu valitsev ettevõtja võib erinevaid tingimusi rakendada objektiivselt

(majanduslikult) põhjendatud alustel. Turgu valitseva ettevõtja poolt lubatudallahindlused võivad põhineda mahu allahindlustel, mis tulenevad kuludekokkuhoiust suuremate koguste müümisel.

OÜ Lehepunkt

Konkurentsiamet tuvastas, et AS Lehepunkt on ajakirjade hulgimüügiteenuse

pakkumisel kehtestanud võrdväärsete kokkulepete puhul kirjastajatele, keskuuluvad kahte Eesti juhtivasse kontserni (Ekspress Grupp ja Eesti Meedia)madalama teenustasu kui teistele kirjastajatele, kes nimetatud suurtessekontsernidesse ei kuulu. Analüüsides, kas AS-il Lehepunkt tekib suurtekontsernide teenindamisega seotult kulude kokkuhoidu, mis põhjendaksmajanduslikult soodsama tasumäära kehtestamist, leidis amet, et suurtessekontsernidesse kuuluvate kirjastajate teenindamisel ei teki märkimisväärsetkulude kokkuhoidu, mis põhjendaks erinevusi tasu määrades.• Ajakirja teenindamise kulu ei sõltu valdavalt sellest, milline kirjastajakonkreetset ajakirja välja annab, mistõttu on suurtesse kontsernidesse kuuluvatekirjastajate poolt väljaantavate ajakirjade teenindamine soodsama tasumääraalusel objektiivselt põhjendamata.• Konkurentsiamet asus seisukohale, et põhjendamatult erinevate teenustasudekehtestamisega kahjustab AS Lehepunkt konkurentsi kirjastajate vahel, kunasuurtele kirjastuskontsernidele on loodud põhjendamatu konkurentsieelis, samalajal kui kõrgemat teenustasu maksvad kontsernidesse mittekuuluvad kirjastajadon pandud ebasoodsamasse konkurentsiolukorda.

• Konkurentsiamet tegi 29.04.2009. a AS-ile Lehepunkt ettekirjutuse, mis pole jõustunud seoses kohtumenetlusega.

* Katrin Tasa täispika ettekandega teemal "Infovahetus Konkurentsiameti praktikas" saab tutvuda siin

* Katrin Tasa täispika ettekandega teemal "Hinnakujundus Konkurentsiameti praktikas" saab tutvuda siin

Jaga lugu:
BESTSALES UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad bestsales uudised igal nädalal enda postkasti.

Bestsales.ee toetajad:

Enimloetud
Aira Tammemäe
Aira TammemäeBestsales.ee toimetajaTel: +372 502 5548aira@bestsales.ee
Kaspar Kitsing
Kaspar KitsingReklaamimüügi projektijuhtTel: +372 569 549 79kaspar.kitsing@aripaev.ee
Maarit Eerme
Maarit EermeBestsales.ee juhtTel: 51 44 884maarit.eerme@aripaev.ee

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt