Aira Tammemäe • 23 aprill 2012

Millised on müügitöötaja konkurentsiõiguslikud riskid?

Pelgalt müügitöötaja teadmatusest tingitud mõtlematu tegevus võib ettevõttele tähendada rahalist karistust suurusjärgus 5-10% käibest. Seaduse mõistes ei ole vahet, kas konkurentsi kahjustamine on tegevuse eesmärk või tagajärg.

Kui juhatus ja juhtivtöötajad on oma vastutusest reeglina teadlikud, siis pädeva esindaja mõiste on laialivalguv ja kõige suurem oht ongi teadmatus.  Üldjuhul on ka müügitöötajad ettevõtte pädevad esindajad, müügijuhtidest rääkimata. Glikman & Partnerid konkurentsiõiguse meeskonna juht  vandeadvokaat Risto Rüütel viitas reedel toimunud õigusseminaril, et reeglina esitatakse süüdistus juriidilise isiku vastu isegi juhul, kui konkurentsiõigust puudutav kokkulepe on sõlmitud juhtkonna teadmata.

Risto Rüütel: Kuna keelatud koostööd uuritakse kriminaalmenetluses, siis on menetleja kasutuses kõik kriminaalmenetluses lubatavad tõendid ja tõendamise viisid. Isegi kui omavahel ei vahetata kirjalikku informatsiooni, võib menetleja läbiotsimise abil hankida koostöö kohta tõendeid, nt töötajate omakäelised märkmed, ettevõttesisene e-kirjavahetus vms. On võimalik, et mõni koostöö osaline soovib lõpetada selles osalemise ja hakkab tegema Konkurentsiameti ja prokuratuuriga koostööd, esitades leebuse kohaldamise taotluse ning osaledes menetluses võtmetunnistajana. Samuti võib koostöö kohta leiduda muid tunnistajaid, nt teiste turuosaliste tähelepanekud.

Lugu järgmine: Firmasse tuleb tööle uus projektijuht. Eelnevalt on ta töötanud konkureerivas firmas. Käimas on riigihange. Projektijuht suhtleb jätkuvalt vanade töökaaslastega ning ühisel üritusel räägitakse muuhulgas ka käimasolevast hankest. Teemaks on osalemine, allhankijate kasutamine (nimeliselt) ja hinnatase. Kuna valdkonnaspetsiifiliselt on vähe tõenäoline, et hanketingimustele vastaks veel mõni pakkuja, lepitakse kokku hinnapakkumise alampiiris. Juhtub nii, et eelmine tööandja hanget ei võida ja esitab protesti viidates projektijuhi käitumisele sh hinnakokkuleppele. Selgub, et endise tööandja esindaja on esitanud kokkuleppe järgselt juhtkonnale avalduse, kus kirjeldas projektijuhi katset sõlmida hinnakokkulepe.Kas vastutusele saab võtta juriidilise isiku st projektijuhi uue tööandja?

Prooviks täpsustada pädeva esindaja vastutust.

Risto Rüütel: Pädev esindaja ei pea olema ilmtingimata ettevõtja töötaja, vaid selleks võib olla ka töötajaks mitteolev isik, s.h advokaat ja muu käsunduslepingu või volituse alusel tegutsev isik. Pädevaks esindajaks võib olla näiteks lepingu alusel tegutsev müügiagent. Töölepingu formaalne jõustumine ei oma mingit määravat tähendust, eriti kui tööleping on faktiliselt sõlmitud ning isik ise juba käsitleb ennast ettevõtja esindajana, tegutseb ettevõtja huvides ja jätab sellise mulje ka väljaspoole.

Olukorrad, kus keelatud kokkuleppe realiseerimises osaleb mitmeid töötajaid, ei ole praktikas haruldased. Tavapärane ongi see, et suures osas toimub koostöö erinevate keskastme töötajate tegevuse kaudu. Juriidiline isik võib vastutada aga isegi siis, kui need töötajad ei ole ei juhtivtöötajad ega isegi mitte pädevad esindajad, näiteks kui selline töötajatepoolne suhtlus toimub mõne juhatuse liikme või juhtivtöötaja teadmisel või koguni tema heakskiidul või suunamisel.Teie näite puhul tundub keelatud koostöö seisnevat pakkumise esitamisele eelnevas pakkumistingimuste kooskõlastamises, mistõttu pakkumise enda allkirjastaja isik ei pruugi olla kuigi oluline. Samas on muidugi alati lihtsam juriidilisele isikule omistada tema juhatuse liikme kui töötaja või muu pädeva esindaja tegevust.

Kui ühes valdkonnas töötavad müügiesindajad on oma omavahel jaotanud suurkliendid ja eksisteerib suusõnaline kokkulepe, et üksteise kliente ei puuduta, siis kas selline tegevus on karistatav? Müügiesindajatel on pakkumise ja müügilepingu allkirjastamise õigus.

Risto Rüütel: Kui selline koostöö on tekkinud varasemas suhtluses tehtud vihjete/lubaduste tagajärjena, siis kätkeb eelkirjeldatud müügiesindajate tegevus märkimisväärset ohtu ettevõtjatele, kelle heaks nad töötavad.  Konkurentidevaheline kaubaturu jagamine klientide jagamise kaudu on üheks rängimatest keelatud kokkuleppe liikidest, mille eest mõistetav rahaline karistus jääks süüdimõistmise korral 5 ja 10% vahele ettevõtja eelneva majandusaasta käibest. Kuna müügiesindajatel on pakkumiste ja müügilepingute allkirjastamise õigus ja seega vastavas osas ka selge otsustuspädevus, on võimalik neid lugeda ettevõtja pädevateks esindajateks. Kui nad tegutsevad seejuures ettevõtja huvides, võivad juriidilise isiku vastutuse alused nende puhul olla täidetud.

Palun kirjeldage täpsemalt Soome Metsanduskartelli juhtumit ja kahjunõuet.

Risto Rüütel: Stora Enso ja Metsäliitto kooskõlastasid ajavahemikul 1997-2004.a., s.o ca 7 aastat oma tegevust matsamaterjali kokkuostu turul.  Konkurentsi kahjustava koostöö eest mõistis Soome konkurentsiamet neile rahatrahvi kogusuuruses ca 51 miljonit eurot. Trahv vaidlustati kohtus, aga jäi siiski pidama. Trahviotsuse jõustumisele järgnesid kannatanute tsiviilnõuded, mida  esitati kartellis osalenute vastu rohkem kui 500. Tsiviilkorras esitatud kahjunõuete kogusumma ületas 200 miljonit eurot.

Jaga lugu:
BESTSALES UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad bestsales uudised igal nädalal enda postkasti.

Bestsales.ee toetajad:

Maarit Eerme
Maarit EermeBestsales.ee juhtTel: +372 51 44 884
Aira Tammemäe
Aira TammemäeBestsales.ee üritusedTel: +372 502 5548
Äripäeva reklaamiosakond
Äripäeva reklaamiosakondTel: 6670 0111